www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
=> Strana 2/8
=> Strana 3/8
=> Strana 4/8
=> Strana 5/8
=> Strana 6/8
=> Strana 7/8
=> Strana 8/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Vesmír - astrologická škola 1/8

Strana 1/8
Rozsah zodpovědnosti ve vztahu k planetárnímu chvění.

Při posuzování horoskopu je velmi důležité brát zřetel na sociální a rasový původ zrozence, neboť hvězdné konstelace, které mají prvořadý význam v horoskopu vzdělaného občana západní civilizace, mohou mít nepatrný nebo nemusí mít vůbec žádný význam v horoskopu čínského nádeníka a naopak. Přehlížení tohoto činitele vede nevyhnutelně k nesprávným závěrům a hned si to vysvětlíme.

Mystická poučka nám říká, že nižší zařazení na vývojovém žebříku je podřizuje více paprsků planet a naopak vyšší zařazení na stupnici poznání umožňuje zvítězit nad hvězdnými vlivy a vládnout jim a zbavovat se dohledu svatých Hierarchií. Toto jho však nebylo člověku uloženo zbytečně, nýbrž ze stejného důvodu jako v běžném životě chráníme malé dítě před nebezpečným počínáním, které tkví v nevědomosti a mohlo by mít za následek zranění nebo dokonce doživotní zmrzačení. Stejným způsobem jsme omezováni svatými Hierarchiemi pomocí planetárních vlivů vždy v potřebném rozsahu, abychom si neublížili sbíráním životních zkušeností víc, než jsme schopni snést, a aby bylo možné zotavení. S tímto vedením je spojena svobodná lidská vůle, která roste s naším vývojem. Dítě například má mezi dospělými opravdu velmi málo svobodné vůle a je podřízeno nejen svým rodičům, ale i sluhům, vyskytují-li se v domácnosti, a každý, s kým přijde do styku, na něj dohlíží v zájmu jeho vlastního dobra. Dospíváním dítěte se uvolňuje přísnost a míra dohledu a postupem času se naučí užívat své vlastní svobodné vůle.

Stejné metody je užíváno svatými Hierarchiemi u člověka. Lidstvo na stupni svého dětství bylo úplně podřízeno svatým Vládcům a nemělo vůbec žádné vůle. "Toto čiňte a toto nikoliv". Tak zněly důtklivé příkazy, které musely býtbezpodmínečně uposlechnuty, jinak se projevila ihned nelibost Bohů rozpoutáním živlů, neboť tehdejší člověk takto chápal blesk, dunění hromu, zemětřesení a morovou nákazu. Takto se projevovala kolektivní výchova, ale kromě toho zde byly přísné zákony, nařízení a rozkazy, které omezovaly jednotlivce. Svatému Vůdci musela být stále placena daň a za každý přestupek proti Zákonu musela být položena na oltář hmotná oběť. Strach byl podstatou spásy, neboť "Strach před Pánem je začátkem ctností".

Tato vláda trvala dále pod vlivem Marsu a Luny. Mars je domovem Luciferových Duchů, kteří mají převahu a dávali lidstvu energii potřebnou k jeho vývoji. Tato marsovská energie měla největší význam obzvlášť v prvních počátcích vývoje. Luna je domovem Andělů vedených Svatým Vůdcem Jehovou a odtud obdrželo lidstvo ve stádiu svého dětství svůj dětský rozum přístupný nadvládě a ochotně se podřizující autoritě.

Tyto planetární paprsky včetně Saturnových byly jedinými, které působily na lidstvo jako na celek během celé Lemurské epochy a kdybychom sestavili horoskop pro kteréhokoliv člověka tehdy žijícího, nebylo by zapotřebí zjišťovat umístění ostatních planet, neboť na ně nedovedl reagovat. Ani dnes velká část lidstva nedospěla ve svém vývoji příliš přes tento bod a velká třída zvláště uvnitř tzv. nižších ras, ale i nižší třídy západního světa, jsou ovládány v zásadě těmito planetárními paprsky. Vlivem jejich podnětů postupují s automatickou přesností a specifickým způsobem a na základě toho je možno stanovit s určitostí jejich počínání pod vlivem jistého aspektu těchto planet, neboť žijí úplně svými citovými pohnutkami a sotva vnímají záchvěvy Merkura. Nejsou přístupní ani citům symbolizovaným Venuší nebo její oktávou, Uranem. Dovedou vnímat pouze nižší přirozenost, která se projevuje zvířecími vášněmi, jsou podřízeni Marsu a Luně a hledají jen ukojení pohlavního pudu a hladu. Jejich radovánky jsou nižšího druhu a velice smyslné, žijí jako zvířata úplně ve hmotě a jejich heslem je "jíst, pít a být vesel". Jejich přání jsou zaměřena na "víno a ženy", neboť dosud se u nich neprobudil smysl pro krásu zpěvu. Ani krása nedovedla v tomto vývojovém stadiu okouzlit srdce divocha, neboť tento vliv přichází od Venuše, která však je nad úrovní těchto lidí. Žena je muži této úrovně pouze pracovní silou a předmětem ukojení.

>>> další strana >>>

 

2 visitors (18 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=