www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
=> Strana 2/8
=> Strana 3/8
=> Strana 4/8
=> Strana 5/8
=> Strana 6/8
=> Strana 7/8
=> Strana 8/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Strana 4/8

<<< zpět <<<
strana 4/8    Ačkoli tyto různé stupně vývoje zpřístupnily člověka řadě planetárních vlivů a jejich účinkům, vývoj byl jednostranný, neboť byl zaměřen pouze na věci, na něž si činil vlastnické právo. Jeho obchod, dům, rodina, dobytek, hospodářství atd., vše má životní význam a je nutno pečovat o ně. Majetek se musí pokud možno rozmnožovat bez ohledu na vše, co nespadá do oblasti vlastních zájmů (cizí majetek, cizí rodina atd.). Avšak před dosažením vyššího vývojového stupně je třeba, aby tato touha po hmotném vlastnictví byla nahrazena přáním uspokojit ostatní lidi, jinými slovy, egoizmus musí být nahrazen nezištností.

    Stejně jako Saturn poháněl primitivního člověka bičem nutnosti a omezování a přivedl ho na dnešní stupeň civilizace, tak podobně Jupiter, planeta nezištnosti, je předurčena k povznesení člověka na úroveň nadčlověka. Potom na něj začne působit Uranův paprsek v souladu s jeho citovou přirozeností a vášeň, Marsův produkt, bude nahrazena Uranovým soucitem. Dětské vědomí lunární povahy bude nahrazeno kosmickým vědomím Neptunova paprsku. Vstup Jupiterova paprsku do našeho života označuje velmi důležitý úsek lidského vývoje a stane se významným činitelem vzájemných lidských vztahů, avšak před skutečným přijetím Jupiterova vlivu musíme do jisté míry vypěstovat nezištnost a překonat sobectví, které je důsledkem merkurického střízlivého myšlení.

    Naučili jsme se překonat některé nižší vlastnosti Merkura a Venuše. Čím více jsme je překonali, tím lépe dovedeme přijímat nejvyšší záchvěvy těchto planet. Ano, budem-li usilovat vážně, budeme jednoho dne schopni překročit i nejvyšší práh Venušiny lásky, která si vždy předmět své lásky přivlastňuje. Milujeme své děti, protože jsou naše, milujeme manžela nebo manželku, protože patří nám. Jsme pyšni ve smyslu Venušině na jejich morální vlastnosti nebo ve smyslu merkurickém na jejich nadání.

    Avšak Kristus stanovil vyšší požadavek: "Dokud člověk neopustí svého otce a svou matku, nemůže se stát mým učedníkem."  Neznamená to ovšem, že bychom měli otce a matku zanedbávat nebo dokonce nenávidět, abychom ho mohli následovat, k takovému názoru měl jistě daleko. Otec a matka se nám jeví jako tělesné bytosti, avšak musíme se naučit milovat jejich Duše skryté ve hmotném závoji. Naše láska musí být stejná bez ohledu na věk nebo vzhled osoby, je-li stará nebo mladá, krásná nebo škaredá. Musíme hledět na krásu Duše, musíme se naučit uznávat univerzální příbuzenství Duší a nikolov jen příbuznost tělesnou.

    Kristus řekl: "Kdo je má matka a moji bratři?" Ukazoval přitom na své žáky, kteří se spojili s Ním a Jeho velkým dílem. Byli s ním sjednoceni těsněji, než může být spojen bratr s bratrem na základě svého rodového vztahu. Tento poměr je vzestupným krokem Venušiny lásky, která se připoutává k hmotnému zevnějšku a přehlíží Duši v nitru člověka. Jupiterova láska naproti tomu bere zřetel pouze na Duši a přehlíží tělo. Merkurické rozumové založení podléhá rovněž změně vlivem nezištného Jupitera a chladný rozumový úsudek a vypočítavost jsou vyloučeny.
Jupiterův paprsek působí procítěnost a člověk takto ovlivněný je vždy a v každém ohledu velkorysý. Je velkorysý tam, kde se soustřeďují jeho city a kde jde o důležité záležitosti obecného významu. Je pokládán za blahoskloného člověka s dobrou náladou, u každého vítán a oblíben, neboť nevyzařuje běžné sobectví, nýbrž snahu uspokojit jiné, a to vzbuzuje v nás pocit důvěry, který je v naprostém protikladu k běžnému odstupu a podezření při setkání s člověkem poznamenaným vlivem saturnovsko - merkurickým.
    Běžnou zkušeností astrologů nadaných jasnovidností je pozorování určitého zbarvení lidské aury v souladu s planetárními vlivy kromě základního zbarvení podmíněného rasou. Člověk se slabým, nevýrazným modrým zbarvením smíšeného vlivu Saturna a Merkura je pro své sobectví a zachmuřenost spíše politováníhodný než zavrženíhodný. Vidí celý svět zrcadlem své temné aury, kterou sám okolo sebe stvořil. Cítí chlad světa, jeho sobectví a bezohlednost, a z tohoto důvodu se snaží o záchranu ještě větším sobectvím, ještě větší bezohledností.


2 visitors (23 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=