www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?JSI NAROZEN POD ŠŤASTNOU HVĚZDOU?Pohleďme někdy do kaleidoskopu, v němž je mnoho úlomků různě zbarveného skla a pozorujme změny obrazců během jeho otáčení. Zjistíme přitom, že každý obrazec se objeví pouze jednou bez ohledu na naši snahu sestavit některý předchozí. Proměnlivost je tu pravidlem. Podobnou zkušenost učiníme, budeme-li každou noc pozorovat hvězdnou oblohu a srovnávat vzájemnou polohu planet. Sestava, kterou bychom viděli v okamžiku, kdy čteme tyto řádky, by se objevila znovu asi za dvacetšest tisíc let. V planetárním kaleidoskopu se vyskytuje prakticky stejná nekonečnost možností jako v kaleidoskopu dětmi užívaném jako hračka. Uvědomíme-li si, že se lidské bytosti stále rodí ve hmotném světě a že každá bytost je poznamenávána planetárním vzorcem při prvním dokonalém vdechnutí, vyplývá z toho nezbytná rozdílnost, která se nemůže opakovat. O vlivu hvězd nelze pochybovat, známe-li elektromagnetické vlny různé délky vysílané a přijímané na vzdálenost tisíců kilometrů přístroji vyrobenými člověkem. Planetární chvění působené obrovskými nebeskými tělesy musí mít obdobný a přiměřený účinek, který se šíří s jistotou a snadností. Víme rovněž, že úhel dopadu slunečních paprsků určuje naše roční období a pohyb Měsíce působí příliv a odliv moře.
Cítíme se dobře a máme dobrou náladu, je-li počasí jasné a suché, naopak máme potíže a jsme unaveni, je-li dusno a zataženo. A tyto povětrnostní podmínky jsou určovány právě obýhajícími planetami. Pozorujeme-li planetární kaleidoskop, objevujeme na nebi rozmanité sestavy hvězd, které jsou buď vyloženě šťastné anebo nešťastné, v závislosti na tzv. dobrých nebo zlých planetách, např. Venuše, Jupiter, Slunce nebo Saturn, Mars a Uran. Je-li Jupiter a Venuše v těsné konjunkci v 10.domě, znamená to dle osvědčeného pravidla, že takový člověk bude ve svém životě obdařen přízní osudu víc, než bývá u obyčejného průměru a v některých případech bude pokládán přímo za šťastlivce. Naopak, najdeme-li v jinou dobu v 10.domě
Saturna s Marsem, předpovídají se dotyčnému člověku potíže a strádání.
Je otázkou, proč jeden musí trpět a jiný je obdařen štěstím. Z jakého důvodu darují hvězdy jednomu svou přízeň a druhému opak a v čem vězí příčina tohoto jevu? Je zde přírodní zákon a je tady mimo veškerou pochybnost. Je to Zákon příčiny a následku. Každá příčina musí vytvořit následek a jejich hodnoty jsou navzájem matematicky přesně vymezeny a není žádného následku bez předchozí příčiny. Tento Zákon má platnost v celém vesmíru a musí se tedy uplatňovat při zrození a v průběhu celého života. Je-li to pravda, může se vynořit nová otázka. Narodíme-li se příznivého nebo nesouladného záření
hvězd, musí to být nesporně následek předchozí příčiny, avšak kde a jak vznikla tato příčina? Na to je pouze jedna odpověď. Příčiny jsme museli položit sami v dřívějších životech a jejich výsledkem je nynější zrození v okamžiku šťastného nebo nepříznivého vlivu hvězd. Důvěřujeme-li astrologii, nutně musíme věřit v předchozí život zrovna jako v život budoucí, neboť náš nynější horoskop je výsledkem našich minulých životů a příští horoskop bude zvěstovat sklizeň, jejíž setba je určována činy našeho současného života.
Mefisto, Faustův pokušitel v Goetheho básni, říká tuto pravdu: 

"JAK TĚSNĚ JE ŠTĚSTÍ SPOJENO SE ZÁSLUHOU,
TO BLÁZEN NIKDY NEPOSTŘEHNE.
KDYBY ZÍSKAL KÁMEN MUDRCŮ,
KAMENI BY CHYBĚL MOUDRÝ MUŽ." 

Zrodíme-li se v době příznivého působení hvězd, znamená to, že jsme si zasloužili dobrý osud svou předvídavostí, vlídností, ochotou a jinými ctnostmi uplatňovanými v dřívějších životech, neboť nemůžeme mít přátele, nejsme-li sami laskaví. Máme-li však Saturn a Mars místo Venuše a Jupitera v 10.domě, ukazuje to,že jsme byli nepřívětiví a neúslužní a
ani v současném životě nedovedeme tyto vlastnosti projevit. Zde jsme však došli k místu, kde nám může být k užitku studium astrologie. Odhaluje nám naše nedostatky, nejvhodnější způsoby jejich překonání a nejlepší možnosti, jak pracovat pro
budoucnost. Může leopard změnit svou barvu? Nemůže. Může lev přestat lovit zvěř? Úplně vyloučeno. Může květina přestat kvést nebo nerost zastavit svou krystalizaci? Jistě nikoliv, neboť jsou podřízeny nezměnitelným zákonům. Nemají ani možnost volby, výsady svobodné vůle a musí se podřizovat vnuknutím skupinového Ducha, který je vede cestou vývoje. V tomto ohledu se však výrazně lišíme od nižších oblastí přírody, neboť máme jednak možnost volby, jednak svobodnou vůli. Můžeme konat cokoliv chceme, a toto je činitel, který v horoskopu nenajdeme. Tento činitel má velmi důležitý význam v každém lidském životě. Nestačí narodit se v době příznivého vlivu hvězd, neboť horoskop ukazuje pouze tendence a osoba takto obdařená bude mít nesporně mnoho skvělých příležitostí k povznesení na nejvyšší úroveň. Předpovědi v horoskopu obsažené se ale splní pouze v případě, že dotyčný člověk využije příležitostí v něm nabízených. Podobné je to u člověka, v jehož horoskopu najdeme konjunkci dvou škůdců v 10.domě nebo kdekoliv jinde. Svou vůlí a volbou, které jsou jeho vrozenými právy, může vládnout hvězdám a navzdory nedobrému horoskopu může uspořádat svůj život dle správných zásad a dosáhnout vyšší úrovně. Posádka lodi, která se utkala s bouří, je zkušenější a po dosažení bezpečného přístavu má opravdovější pocit radosti a úlevy než jiná, jejíž loď plula jen po klidné hladině. 

"KDO NEZAŽIL STAROSTI, KDO NEPROBDĚL NOCI
S PLÁČEM AŽ DO RÁNA,
NEMŮŽE POZNAT NEBESKÝCH SIL." 

Posuzujeme-li vše z vyššího hlediska, je třeba litovat lidi žijící v náručí blahobytu, neboť přízeň hvězd jim poskytuje veškeré světské pohodlí a nechává je zapomenout na své povinnosti a na den zúčtování, který jednou přijde a předloží jim seznam nedbalostí. Budou nuceni potom přiznat, že nehospodařili správně a dost svědomitě s hodnotami jim dříve svěřenými. Jiní zatím dobyli jistého vítězství nad svými nešťastnými hvězdami seřazenými navzájem kvadraturami a opozicemi, neboť težké životní podmínky je donutily k boji a úsilí. Nemůže nás překvapit počínání hvězd, jestliže odnímají výsady nevěrnému sluhovi a svěřují je v pozdějších životech jinému, který se osvědčil a získal zásluhy. Takovým způsobem se pohybuje kyvadlo štěstí sem a tam, od štěstí k nouzi, od úspěchu k nezdaru během mnohých životů, dokud se nenaučíme své hvězdy ovládat. 

"BŮH NÁS MILUJE STÁLE, AVŠAK MY SMRTELNÍCI JSME PODŘÍZENI ZÁKONU ZMĚNY, ABYCHOM SKLIDILI SVŮJ PODÍL NOUZE A RADOSTI." 

Obíhající hvězdy vytvářejí různé soustavy, které pokládáme za dobré nebo špatné a vnucují stálou změnu. Z vyššího hlediska je tomu však jinak. Bez ohledu na příznivý horoskop vznikají zlé progresivní vlivy, ale naopak přicházejí i dobré příležitosti při kladných progresivních aspektech Slunce, Venuše a Jupitera k základnímu postavení planet. Naším úkolem je chopit se vždy každé výhodné příležitosti a pomáhat hvězdám, aby hvězdy mohly pomáhat nám.


2 visitors (33 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=