www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Astrologické domy.


ASTROLOGICKÉ DOMY


Jde o mundánní domy na rozdíl od nebeských domů či vlastně dvanáct zvířetníkových znamení. Všeobecně však mluvíme stručně o domech.
Náš život je ovlivňován úhlem dopadu hvězdného paprsku. Planety u východního obzoru ovlivňují naše tělo, planety na jihu rozhodují o našem dobrém či nevýhodném společenském postavení. Je-li některá planeta na západě v okamžiku našeho zrození, její paprsek nás nutí seznámit se s jistým typem manžela či manželky. Planeta pod obzorem na severu ovlivňuje naše životní podmínky ve stáří. 

Předpokládejme kvůli objasnění této záležitosti, že se někdo narodí ráno při východu Slunce a v den, kdy Slunce a Jupiter tvoří konjunkci. V takovém případě je zasahován paprsky těchto planet z východního rohu a propůjčují mu výbornou životní sílu. Jiný však se narodí téhož dne v poledne, kdy Slunce a Jupiter se nachází u MC a v důsledku toho bude mít slabé, málo odolné tělo, budou-li jiné poškozené planety na Ascendentu, Slunce a Jupiter na jihu mu však s určitostí zajistí výhodné sociální postavení a úctu veřejnosti. Další, narozený v tentýž den v době, kdy se Slunce a Jupiter ocitnou na západním rohu horoskopu, může být vyvrhelem (určí-li to planety na východě a jihu), ale blahodárné paprsky Slunce a Jupitera ze západu mu zajistí oblibu u přátel a štěstí v partnerských vztazích. Tyto skutečnosti byly zjištěny pozorováním a soustavnými záznamy. Pozorujeme-li dvanáct částí zvěrokruhu z místa svého narození a v určité době narození, vidíme vlastně oblasti vládnoucí různým úsekům našeho života, a v důsledku toho mají lidé narození ve stejný den nejrozmanitější zkušenosti, vlastnosti a schopnosti. Domy vykonávají na nás svůj vliv podle svého uspořádání. Dělíme je na rohové, následné a padající, dále na osobní, duchovní, hmotné, sociální a mystické. 

První dům je rohový a ovládá naší osobnost. Protilehlý sedmý dům ovládá našeho nejmilejšího a nejbližšího druha, a sice manželského partnera. Čtvrtý dům ovládá poměry našeho domova a protilehlý desátý dům naše sociální postavení ve společnosti. Toto jsou čtyři rohové domy a dohromady znázorňují naši činnost v životě.
Mezi následné domy řadíme druhý, osmý, pátý a jedenáctý. Druhý dům rozhoduje o penězích, které získáme vlastním usilím, protilehlý osmý následný dům ukazuje na vše, co dostaneme jako dědictví apod. Ostatní dva následné domy, pátý a jedenáctý ukazují na způsob, jakým naše příjmy zužitkujeme nebo utratíme, neboť pátý dům poukazuje na naše tělesné děti, které mají zákonitý nárok na podíl našich příjmů a jedenáctý dům ukazuje na děti našeho mozku, na naše naděje, přání a touhy, které představují rovněž část naší spotřeby. 

Dvojice protilehlých padajících domů, šestý a dvanáctý, odhalují náš poměr k práci. Šestý dům představuje naši dobrovolnou službu, kterou konáme jako součást veškeré práce v tomto světě za přiměřený podíl na jeho bohatství a dvanáctý dům ukazuje, jak můžeme být k práci donuceni ve vězení a bez odměny, nechceme-li konat svou práci dobrovolně. Šestý dům ukazuje rovněž náš zdravotní stav a dvanáctý vypovídá, je-li nutné ošetření v nemocnici. 

Druhá dvojice padajících domů, třetí a devátý ukazují, jak nás život a práce upoutají k jednomu místu pobytu nebo zda budou vyžadovat cestování a změnu bydliště. Třetí dům znamená krátké zájezdy a devátý daleké cesty.
Osobní domy zahrnují první, pátý a devátý dům. První dům označuje tělo a jeho stav. Planety a znamení v tomto domě zanechávají v něm svůj otisk a určují s ostatními činiteli osud vytvořený počínáním jeho vlastníka v minulosti. Pátý dům poukazuje na jakost naší milostné povahy a způsob jejího projevu, ubírá-li se směrem nejmenšího odporu. Devátý dům ukazuje na možnosti pochopit duchovní vývoj v současných podmínkách omezených hmotným světem. 

Hmotná trojice domů se skládá z druhého, šestého a desátého domu. Odkrývá hmotné vlastnictví a způsob jeho nabytí a využití. Blahobyt nebo jeho opak nám odhaluje druhý dům. Zdraví, bez něhož nemůžeme mít radost a užitek z hmotného vlastnictví, je znázorněno šestým domem a desátý dům ukazuje na veřejné postavení a dobrou pověst, které jsou u průměrné lidské bytosti jedním z hlavních zdrojů spokojenosti. 

Sociální domy tvoří třetí, sedmý a jedenáctý dům. Vyjadřují vztahy k různým třídám bytostí, které potkáme ve svém životě. Třetí dům ukazuje na bratry a sestry, k nimž jsme vázáni pokrevními pouty, sedmý dům ukazuje na manželského druha, s nímž se míchá naše krev jiným způsobem a jedenáctý dům označuje přátele, kteří jsou cennější než perly pro každého, kdo je získal. 

Čtvrtá a poslední trojice se skládá ze čtvrtého, osmého a dvanáctého domu. Skrývají se v nich mystéria prenatálního vývoje Ducha a posmrtné zkušenosti následující těsně za hranicí života. Čtvrtý dům označuje naše poměry ve stáří, dvanáctý dům představuje žal, který pociťujeme poznáním bezcennosti hmotných statků a osmý dům označuje způsob odchodu z tohoto světa.
Následující příklad má pomoci žákům pochopit působení vlivů na člověka prostřednictvím dvanácti domů. Představme si, že cestujeme podél pobřeží, avšak ve vzdálenosti několika kilometrů od moře. Od pobřeží přichází lehký vánek, který se pohybuje od moře směrem k pevnině a na svých neviditelných křídlech přináší poselství krajiny, kterou právě projíľdíme. Podle toho se nás zmocňuje radost nebo odpor dle povahy místa, kde vdechujeme vůni sena nebo se nás zmocní nevolnost, procházíme-li úsekem, kde se setkáváme s pronikavou vůní jasmínu. Na další cestě můžeme mít dojem, že jsme onemocněli, je-li v blízkosti slatina se stojatými a choroboplodnými vodami. Potom však vstupujeme do lesa a brzo se zotavujeme vdechováním jeho osvěžujícího vzduchu. 

Na naší cestě od kolébky až do hrobu nosíme s sebou aurickou atmosféru dvanácti domů, která nás obklopuje podobně jako vzduch zeměkouli. Každý dům odráží jistý úsek života a každý obsahuje některou z našich životních lekcí, které ukazují, jak jsme své povinnosti konali nebo zda jsme se jim v dané oblasti vyhýbali. V příslušnou dobu života sklízíme z každého domu to, co jsme zaseli v minulosti, vyjma v případě, že úrodu sklidíme s předstihem. Je-li náš jedenáctý dům poškozen, naši přátelé na nás zapomenou nebo nás zradí, zraní naše city nebo se nás dotknou jako zkažený vzduch a jedovaté plyny. Potom zkoumejme svůj horoskop, neboť odhalíme v něm prvky obsažené v naší auře. Najdeme v ní přátele, kteří nám jsou určeni a naopak my jim a je to zřejmě něco neuspokojivého nebo zkaženého. Je možné, že toužíme po přátelích a jejich přízni víc, než jsme ochotni sami poskytnout svým vlastním přátelstvím. Musíme přestat šířit atmosféru omamné a těžké vůně jasmínu a snažit se, abychom rozdávali posilující a oživující vůni jehličnatého lesa. Potom nás budou přátelé obklopovat hromadně a budou obdivovat naši dobrotu. Nemá sice každý tak pevnou povahu, avšak můžeme působit přiměřeně podle naší výkonnosti, mírnit tíhu starostí vlídným slovem, které proniká do vědomí postiženého člověka jako vůně čerstvého sena. Tak můžeme postupně vymýtit poškození z domu přátel.

Po těchto vysvětleních připojujeme popis vlivů jednotlivých domů na události našeho života.

I. dům ovládá hmotné tělo, jeho stav a vzhled a podmínky v domově v dětství, kdy člověk je podřízen dohledu rodičů.
II. dům vládne penězům a zdaru při jejich získávání. Ukazuje, co člověk dosáhne vlastním úsilím a v jisté míře i způsob jejich použití.
III. dům ovládá sourozence, sousedy, nižší rozum, konkrétní myšlení, písemnosti, krátké cesty a dopravní prostředky.
IV. dům jednoho z rodičů, který má menší vliv na život dotyčné osoby, životní podmínky ve stáří, domy, pozemky, doly a vše co souvisí se zemí.
V. dům - lásku, milostné vztahy včetně nedovolených, dovolené a nedovolené sexuální styky před sňatkem a jejich sociální úroveň, děti, výchovná zařízení, knihy a noviny, sporty a zábavy, kapitál a spekulace.
VI. dům - zdraví, služba, kterou musí zrozenec vykonat a rovněž vlastnosti a věrnost podřízených.
VII. dům - manžel či manželka, veřejnost všeobecně, společníci (v obchodě či podnikání), partneři, protivníci v soudních sporech, konkurenti.
VIII. dům - smrt, dědictví, peněžní poměry manžela, okultní schopnosti a latentní okultní nadání těsně před projevením.
IX. dům - náboženství, duchovní zážitky, zkušenosti a touhy, sny a vidění, daleké cesty a zákony.
X. dům - rodič, který vykonává převážný vliv na život zrozence, čest a sociální postavení, jeho zaměstnavatel nebo nadřízený, vláda.
XI. dům - přátelé, společníci, příznivci, přání, naděje a touhy obvykle hmotného rázu, též nevlastní děti.
XII. dům - omezení v nemocnici nebo vězení, tajní nepřátelé, pletichy a úklady, starosti a sebezničení.


2 visitors (25 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=