www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Amulety, kameny a barvy.AMULETY,KAMENY A BARVY. Ve výkladu zlatníků a laciných hromadných horoskopech často čteme, že lidem narozeným v jistých znameních přináší štěstí jistý drahokam a barva. Zlatník obchoduje stejně jako astrologický břídil, který zhotovuje horoskop obratem ruky sáhnutím do své přihrádky, prozradíme-li mu datum narození. Oba ochodníci čerpají své vědomosti z pochybné literatury vydávané hromadně za nízkou cenu, která spočívá v zásadě z úhrady za papír a tisk a an jejich čele nevznikají žádné hluboké vrásky v důsledku studia těchto věcí.
Padělaná mince je však důkazem existence mince pravé. Stějně tak je lehkovážné rozšiřování neůplně pochopených pouček vypočítavými lidmi, kteří využívají lidského smyslu pro záhady a zázraky zakořeněného hluboce v jejich přirozenosti, důkazem ryzí vědy o vztazích nerostů k planetárním záchvěvům a o jejich vlivu na lidi žijící v hmotném světě. Je-li tento účinek správně pochopen a užíván, dosahujeme v širším smyslu šťastných výsledků, avšak ve skutečnosti to není štěstí v běžném smyslu tohoto slova, ale důsledek přesných znalostí vědecky využitých a jejich působení je nevyhnutelné stejně jako stékání vody se svahu do údolí.
Filozofie planet a jim přidružených barev a nerostů spočívá v působení Tvůrčích Hierarchií na různé třídy bytostí od nerostů až po člověka a stálého podněcování jejich vývoje, neboť nesou zodpovědnost za jejich pokrok. V souladu s tím uděluje každá hierarchie podřízeným bytostem vlastní podstatu a záchvěvy. Každá skupina nerostů a každý druh rostlin a zvířat má vlastní základní tón, který se mísí s vibrací skupinového Ducha, s vibrací znamení a planety, s nimiž jsou nejvíce sladěné.
Starší Bratři nás poučují v "Rozikruciánském názoru o vývoji kosmu" (angl. "The Rosicrucian Cosmo Conception"), že Archandělé měli lidskou úroveň ve Sluneční periodě, kdy nynější zvířata započala svůj vývoj na úrovni podobné dnešním nerostům a Archandělé jsou dnes skupinovými Duchy zvířat.
Andělé měli lidskou úroveň v Měsíční periodě a tehdy započaly svůj vývoj dnešní rostliny ve tvarech podobných dnešním nerostům. Dnes jsou skupinovými Duchy těchto rostlin. Člověk, který dosáhl lidské úrovně v Zemské periodě, nyní pracuje s novou životní vlnou, která začala svůj vývoj na Zemi v podobě nerostů. Nedosáhl zatím dostatečné úrovně k převzetí úlohy skupinového Ducha, to zůstává vyhrazeno budoucnosti. Avšak v Jupiterově periodě této nové životní vlně propůjčí život podobný rostlinám, ve Venušině periodě u ní vypěstuje žádosti a city jeko u zvířat a ve Vulanické periodě jí dá rozum a stvoří lidi. Toto vše se ovšem stane v budoucnu. V současné době pracuje s nerosty dle svých nejlepších schopností a taví je v železné mosty, lodě a na železobetonové mrakodrapy. Jako dráty je natahuje kolem celé zeměkoule. Brousí drahokamy, kterými se zdobí zámožní jedinci naší společnosti a vytváří k nim postupně důvěrný vztah a připravuje svou účast na jejich vývoji v budoucnu jako skupinový Duch.
Znalcům astrologie je dobře známo, že astrologický výklad založený pouze na měsíci narození má mizivou hodnotu, neboť všichni lidé narození v jednom měsíci nemohou mít za žádných okolností stejné zkušenosti, avšak bereme-li v úvahu minutu, den, rok a místo narození, dostáváme jako výsledek horoskop individuální a naprosto odlišný v jednotlivostech od všech jiných. Zde jsme dospěli k našemu důkazu, neboť vládcem horoskopu není planeta ovládající znamení, v němž se nachází Slunce, vyjma případu, kdy se dítě narodí při východu Slunce a Slunce je na Ascendentu. Spřízněnost s nerostem je určována vládcem Ascendentu, neboť v okamžiku početí, kdy došlo k uložení zárodečného atomu našeho nynějšího hmotného těla, Luna se nacházela právě v dotyčném znamení a stupni (nebo v jeho opozici) a působila jako ohnisko sil, které se zkrystalizovaly v
naše nynější hmotné tělo.
Následující tabulka nám ukazuje spřízněnost každého z dvanácti znamení s určitými drahokamy, kovy a barvami a jsou vní obsaženy prvky k zhotovení účinného talismanu kýmkoliv, kdo dovede sestavit horoskop a vybrat dle něho vhodné složky. Neobáváme se podat toto vysvětlení, neboť může být v nejednom případě pomůckou. Škoda může vzniknout jen výrobou talismanu nesvědomitými lidmi za účelem svého obohacení, ale je-li práce provedena správně, není zákazník oklamán. Důsledky jdou však na vrub výrobce, který zneužívá duchovní vědu pro svůj hmotný zisk.


2 visitors (29 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=