www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
=> Strana 2/8
=> Strana 3/8
=> Strana 4/8
=> Strana 5/8
=> Strana 6/8
=> Strana 7/8
=> Strana 8/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Strana 5/8

<<< zpět <<<
strana 5/8

    Naopak, zpozorujeme-li nebeskou modř Jupiterova paprsku s nádechem zlata Uranova vlivu, usuzujeme na zcela odlišnou, vyspělou osobu s jasným pohledem na svět na rozdíl od chování nenasytného a nízkého sobce. Dokonce jen slabý Jupiterův vliv naplňuje člověka slunečním svitem a vůní květů a celou přírodu radostí a životním optimizmem. A pohled na svět tímto ovzduším přitahuje k sobě stejnou ozvěnu z jiných pramenů, stejně jako ladička rozezvučí jinou ladičku stejného kmitočtu.

    Na základě předchozích výkladů nebude obtížné chápat Uranovy vlastnosti, kdy láska se mění v soucit a moudrost není závislá na pouhém rozumu. Láska není upoutána jen na jeden předmět, nýbrž vztahuje se na všechny živé bytosti. Tyto vlastnosti se přibližují těm, které budou lidstvem vypěstovány během Venušiny periody vývoje, kdy dokonalá láska vyloučí veškerý strach a obavy, člověk zdolá všechny nizké vlastnosti své povahy a láska bude čistá v souladu s kosmickými zákony.

    Zachycením těchto Uranových záchvěvů a dodržováním vyšších životních zásad vzniká velké nebezpečí, že odvrhneme pouta dosavadních zákonů a zvyků, že odepřeme dát císaři, co mu patří, že mu odepřeme poslušnost stejně jako peněžní daň, nebudeme se vyhýbat projevům zla dosti pečlivě a budeme si myslet, že jsme překročili běžnou průměrnou úroveň už dostatečně můžeme žít jako nadlidé. Budeme se snad domnívat nebo budeme přesvědčeni, že jsme Marsovy vášně už změnili na Uranův soucit, který je nepohlavní.

    Nesprávné pochopení dobrých zásad svádí mnoho lidí kráčejících duchovní cestou k podceňování zákonů manželství a navazování mimomanželských vztahů nazvaných příbuzenstvem Duší. Cítí Uranův paprsek, avšak nedovedou vyhovět jeho náročným požadavkům vznešené čistoty a zažívají pouze padělané Venušino milostné vzrušení, které končí cizoložstvím a pohlavní perverzí. Místo Marsovy přirozené zvířecí vášně změněné na Uranův soucit nastalo zvrhnutí na něco mnohem horšího, než je plný pohlavní projev Marsova paprsku, který se projevuje otevřeně a bezprostředně.

    Tomuto nebezpečí se nemůžeme vyhýbat dost důrazně a naléhavě a povinností každého, kdo se snaží žít vyšším způsobem, je neusilovat o přijetí Uranova paprsku, dokud není náležitě proniknut nezištnými vibracemi Jupitera, neboť světu je působeno větší neštěstí těmi, kdož se povznášeli příliš vysoko a potom hluboko padli, než těmi, kdož usilovali nedostatečně. Pýcha předchází pád, to je staré a pravdivé pořekadlo, které by měl každý upřímně vyznávat.

    Kristus se zúčastnil svatby v Kana. Manželství je platným křesťanským svazkem a musí být zachováno, dokud nebude zrušeno v budoucím Božím Království. Tam už nebudou lidská těla podléhat opotřebení, a proto tam nebude zapotřebí manželství k zrození nových těl. Rovněž je třeba chápat, že kněz uzavírající sňatek provádí pouze formální obřad, a je proto nutno zkoumat možný soulad mezi manželi před uzavřením sňatku.

    Z dosavadních výkladů plyne, že vývoj lidských citů podléhá postupně vlivu Marsu, Venuše a Urana. Na úrovni, kdy podléhá Marsu, je ovládán neomezenou zvířecí vášní a snaží se ukojit všechny nízké pudy ve vztahu k ostatním lidem, zvláště k druhému pohlaví.

    Na dalším stupni je pod vlivem Venuše hrubost povahy zmírněna a zvířecí vášně jsou poněkud kroceny. Vyšší vlivy této planety působí dokonce schopnost obětovat sebe a své výhody ve prospěch milované ženy a dětí a jejich zabezpečení. Dospěje-li vývoj člověka až k bodu, kdy začne pociťovat vliv Urana, začne se Marsova vášeň postupně měnit v soucit a Venušina láska upřena jen na jednu osobu začíná objímat celé lidstvo bez zřetele na pohlaví nebo rozličné hodnosti, neboť to už je svatá láska Duše k Duši a je povznesena nad jakékoliv hmotné ohledy.


2 visitors (28 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=