www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
=> Strana 2/8
=> Strana 3/8
=> Strana 4/8
=> Strana 5/8
=> Strana 6/8
=> Strana 7/8
=> Strana 8/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Strana 6/8

<<< zpět <<<
strana 6/8


    Vývoj rozumu prochází rovněž třemi stupni podle vnímavosti člověka vůči vlivům Luny, Merkura a Neptuna. Pokud je člověk přístupný pouze vlivům Luny, je jako dítě a je poddajný vůči vyšším silám, které ho vedly všemi vývojovými stupni uvedenými v předešlých kapitolách. Hvězdný paprsek Merkura působí postupný rozvoj rozumu a člověk se stává myslící bytostí. Současně je podřízen Zákonu příčiny a následku a přejímá zodpovědnost za své činy. Tak vždy sklízí, co zasel a učí se lekcím života v soudobých podmínkách. Je-li nezkušený, dopouští se chyb různého druhu, podle poškození Merkura v horoskopu, a v důsledku toho trpí a je trestán starostmi a neštěstím. Pokud jeho rozum nestačí postřehnout souvislosti mezi chybami a z nich plynoucími nepříjemnými důsledky během života, odhalí je posmrtný spětný pohled a pobyt v příslušných duchovních oblastech zanechá "správné cítění", které známe jako svědomí.

    Toto svědomí ho varuje před opakování dřívějších chyb a omylů, je-li dosti silné, aby dokázalo překonat sklon podléhat určitým pokušením, která byla příčinou utrpení a nezdaru. Takto se vyvíjí postupně duchovní vědomí, které přesahuje lidský rozum, přesto však je s rozumem spojeno a sice tím způsobem, že bylo-li dosaženo výsledku, potom člověk, který je vlastníkem tohoto kosmického vědomí, zná rovněž důvody věcných souvislostí nebo důvody k provedení nutných opatření.

    Toto kosmické vědomí se rozvíjí vlivem Neptunova paprsku a liší se od intuitivního vyciťování podnětů k správnému konání, jehož rozvoj je působen Uranem. Podstatný rozdíl spočívá v bezprostředním dosažení pravdy osobou nadanou intuitivním cítěním Uranova paprsku bez nutnosti uvažovat o věci, avšak bez možnosti nabídnout víc než holý výsledek a bez schopnosti Neptunova paprsku propůjčit muži nebo ženě rozum k zodpovězení závěrečné otázky a uvedení jednotlivých důvodů, které vysvětlují správnost celého postupu.

    Intuice vznikla na základě Marsových vášní, Venušina stupně lásky a Uranova soucitu a je závislá na schopnosti člověka pronikavě cítit. Za předpokladu lásky a zbožnosti je každé srdce sladěno se všemi ostatními ve vesmíru a tímto způsobem ví a cítí vše, co ví a cítí ostatní bytosti ve vesmíru. Takto je náš Otec nebeský spojen se svými dětmi a rozděluje svou svatou vševědoucnost bezprostředně od srdce k srdci a člověk přijímá odpovědi na jakoukoliv otázku, s níž se setkává.

    Nejušlechtilejší lidé všech věků a křesťanští svatí na stupni vynikající duchovnosti dosáhli svého obdivuhodného rozvoje působením duchovních vlivů této planety a soustředěným cítěním jednoty se svatými oblastmi a se vším, co žije a dýchá ve vesmíru.
    Avšak jsou zde jiní a jinak založení a nedovedou kráčet touto cestou. Rozvíjeli svůj rozum pod vlivem Luny, Merkura a Neptuna a dospěli ke stejným výsledkům, ale kromě toho k neptunovské schopnosti tvůrčího myšlení.

    Toto je velmi důležité zjištění a je obsaženo pouze v západní moudrosti. Dříve se učilo, že Duch se zahaluje hmotou a přitom probíhá krystalizace do určitého tvaru, který se potom vyvíjí. Podle Západní moudrosti je zde ještě třetí činitel vesmírného pokroku, a sice epigenze.
Je to schopnost Ducha zvolit si nový, nezávislý směr vývoje. Tento projev pozorujeme ve všech oblastech přírody, pokud jde o tvary, avšak u člověka se epigenze jeví jako genialita a tvůrčí nadání, které ho posouvají k svatosti víc než jiné jeho schopnosti. Tento vývoj je výsledkem Neptunova vlivu, je-li tato planeta dobře umístěna v horoskopu. Je zde však ještě něco jako zlý genius, je to ničivý sklon a vzniká vlivem poškozeného Neptuna.


2 visitors (34 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=