www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
=> Strana 2/8
=> Strana 3/8
=> Strana 4/8
=> Strana 5/8
=> Strana 6/8
=> Strana 7/8
=> Strana 8/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Strana 7/8

<<< zpět <<<
strana 7/8

    V současné době vnímají Uranův a Neptunův paprsek jen nejcitlivější lidé na světě. Abychom tyto záchvěvy mohli zachycovat, musí být spojení hmotného těla s tělem životním či éterickým volné, neboť pevné spojení obou těl má za následek materialistické založení a takoví lidé nedovedou přijímat vyšší a jemnější záchvěvy duchovního světa. Jakmile však hvězdné paprsky zmíněných dvou planet narazí na člověka s uvolněným spojením hmotného a éterického těla, setkáváme se s člověkem citlivým a říká se mu citlivka. Směr a jakost jeho schopností jsou ovšem závislé na umístění a aspektech obou planet. Osoby ovládané především záporným Uranovým vlivem mívají spíš nežádoucí jasnovidné a mediální schopnosti a snadno se stávají obětí neviditelných bytostí, které neberou ohled na potřeby a žádosti své oběti až na výjimečné případy, jestliže ta protestuje. Taková media jsou užívána obvykle v kroužcích nižší úrovně a v několika případech známých autorovi se cítí velice šťastně a dobře, neboť slepě věří bytostem, které je ovládají. Ve zmíněných případech byly ovládající bytosti lepší povahy, než obvykle bývají. Avšak tato Uranova schopnost má svůj původ v Marsových a Venušiných vášních, které bývají výraznou vlastností těchto lidí puzených ovládajícími bytostmi mnohdy k hrubým výstřednostem. Vampirizmus a podobné zlovolné jevy vznikají rovněž zvráceným využitím Uranova vlivu mediálně založenými osobami.

    Neptun je představitelem neviditelných světů, jsou-li jeho aspekty příznivé. V případě záporného ozáření nás však přivádí tato planeta do styku s nejošklivějšími bytostmi usídlenými v těchto oblastech. Vyskytuje se přímá posedlost, tzn. že vlastník těla je z něho vypuzen. Takový je důsledek záporného Neptunova vlivu a materializace bytostí pomocí media je bez Neptunova vlivu vyloučena. Rovněž magie, bílá či černá, je nemožná bez Neptunova vlivu a zůstává bez něho teorií, spekulací nebo knižním věděním.
Zasvěcenci všech mystických škol, jasnovidci ovládající v plné míře svou schopnost a astrologové jsou přístupni Neptunovu paprsku. Černí mágové a hypnotizéři, kteří jsou vlastně dvojčaty, jsou závislí na silách těchto planetárních paprsků a užívají je ve snaze uskutečnit své zákeřné úmysly.

    Nejvyšší rozvoj lidského Ducha je v současné době výsledkem Neptunova vlivu, zvláště rozvoj získávaný zasvěcením v mystických chrámech, neboť podobně jako záporné vlivy této planety působí náchylnost k posedlosti neviditelnými bytostmi, tak příznivé vlivy jsou potřebné k rozvoji duchovních sil zasvěcením a k vědomému působení v neviditelném světě. Připomeňme si však, že dobré či zlé vlivy nejsou výsledkem šťastných náhod, nýbrž výsledkem našeho vlastního úsilí v minulosti.

    Horoskop nám ukazuje, co jsme nabyli v minulosti a z toho vyplývají naše možnosti v tomto současném životě. Vždy si však uvědomujeme, že hvězdy ovlivňují, ale nemohou donucovat, neboť žádný muž a žádná žena se zápornými vlivy Neptuna či Urana nejsou nevyhnutelně nuceni pěstovat mediumizmus nebo černou magii a takto si zhoršovat budoucí podmínky vlastního vývoje.

    Příležitost se k tomu naskytne a pokušení přijde v určitou dobu, kdy hvězdy vyznačí čas stanovený osudem. V této době je třeba prokázat statečnost v konání dobra. Znalost astrologie je v tomto případě varováním a umožňuje člověku snadněji překonávat záporné vlivy.

    Viděli jsme, že člověk podléhá na vývojové cestě v rostoucí míře hvězdným vlivům, avšak postupný duchovní vzestup nepřipouští trvalou podřízenost planetám a ponenáhlu ji snižuje. Mladá Duše se nechává postrkovat bez odporu planetárními vlivy libovolným směrem, příznakem pokročilé Duše je však zachování správného směru bez zřetele na planetární záchvěvy. Mezi těmito krajními jevy najdeme pochopitelně nesčetné množství stupňů s rozmanitým zbarvením planetárních vlivů. Životní loďka lidí je často vržena na úskalí starostí a strádání, aby se naučili pěstovat v sobě sílu vůle nezbytnou k jejich osvobození od nadvlády hvězd. Goethe byl velkým mystikem a řekl: "OD MOCI, KTERÁ SVÍRÁ ŘETĚZY SE OSVOBODÍ, KDO DOSÁHNE VLÁDY NAD SEBOU."


2 visitors (37 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=