www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
=> Strana 2/8
=> Strana 3/8
=> Strana 4/8
=> Strana 5/8
=> Strana 6/8
=> Strana 7/8
=> Strana 8/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Strana 8/8

<<< zpět <<<
strana 8/8

    Nyní může být položena otázka, zda jsme prošli celou stupnicí záchvěvů, jestliže jsme se naučili vnímat vlivy všech sedmi planet v současné době známých a znázorněných sedmi strunami Apolonovy lyry. Jinými slovy, je Neptun vysílačem nejvyšších záchvěvů, jež může člověk zachytit? Západní moudrost nás učí o dvou dalších planetách naší sluneční soustavy, které budou objeveny v budoucnu a budou mít vliv na vývoj vynikajících a nadpřirozených schopností, které dnes nedovedeme pochopit. Číslem Adama, člověka a lidstva je devět, a tomu odpovídá devět příček na žebříku k Bohu. Zatím zdolal pět příček, a sice Merkura, Venuše, Mars, Jupitera a Saturna, avšak zřejmě ani tyto záchvěvy nezvládl zatím dokonale. Uran a Neptun se začínají ponenáhlu objevovat v našem životě. Jejich účinek však není tak pronikavý jako např. vliv Luny a Marsu, které už působí celé věky. Až se naučíme přijímat vlivy dosud známých planet, dozvíme se později o dvou dalších. Podle názoru autora vliv dosud neobjevených planet není pravděpodobně pociťován všeobecně, nýbrž pouze zasvěcenci Vyšších Mystérií a hlavně jejich nejvyššími představiteli.

    Závěrem našeho článku o přístupnosti člověka planetárním vlivům uvedeme několik citátů z knihy Rocikruciánská mystéria z kapitoly Světlo, barva a vědomí.

    Věru Bůh je jediný a nedělitelný. Jeho bytost obsahuje všechno, jako bílé světlo obsahuje všechny barvy. Svým projevem je však trojí podstaty, jako bílé světlo se rozkládá lomem na tři základní barvy: modrou, žlutou a červenou. Tyto barvy jsou symboly Boha Otce, Boha Syna a Ducha Svatého. Tyto původní paprsky Božského života jsou vyzařovány Sluncem a jsou zdrojem života, vědomí a tvaru na každé ze sedmi planet, které jsou nositelkami světla a nazvané "Andělé sedmi zborů". Jejich jména jsou: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran. Bohův zákon dokazuje, že Neptun nepatří do naší sluneční soustavy a čtenář najde podrobnosti v knize "Zjednodušená vědecká astrologie". Předchozí tvrzení je tam dokazováno matematicky.

    Každá ze sedmi planet zachycuje sluneční světlo v nestejné míře podle vzdálenosti od ústředního tělesa a podle složení své atmosféry a všichni živí tvorové jsou schopni přijímat jisté paprsky podle svého vývojového stupně. Nasávají barvu nebo barvy jim vyhovující a zbývající odrážejí na ostatní oběžnice. Odražený paprsek nese s sebou vždy impuls bytostí, s nimiž přišel do styku.

    Božské svaté světlo a život přichází ke každé planetě buď přímo ze Slunce nebo jako odraz od ostatních šesti planet. Letní vzduch proudí nad lesy, poli a lukami a nese sebou tiše a neviditelně vůni nesčetných květin. Světelné paprsky nám přinášejí jemné vlivy navzájem spojených impulzů všech Andělů. V tomto světle žijeme, pracujeme a kráčíme vpřed. Přímé paprsky Slunce dávají duchovní osvícení, odražené paprsky jiných planet rozšiřují vědomí a mravní cítění a paprsky odražené Lunou poskytují tělesný růst.

    Každá planeta může však přijímat určité množství jedné nebo několika barev podle stupně svého vývoje a stejné je to s jednotlivými nositeli života na Zemi. Skála, rostlina, zvíře a člověk mohou obdobně zužitkovat jen vymezené množství různých paprsků dopadajících na Zemi a zbytek paprsků nepůsobí. Nevyvolávají pocity ani u živočichů - jako slepý nevnímá
světlo a barvy okolo sebe. Každá bytost je proto ovlivňována hvězdnými paprsky odlišně a astrologická věda, základní pravda přírody, má nesmírný význam pro duchovní zdokonalení.


2 visitors (41 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=