www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
Vesmír - astrologická škola 1/8
Znamení zvířetníku
=> Základní znamení
=> Pevná znamení
=> Pohyblivá znamení.
=> Srovnání účinků Základních, Pevných a Pohyblivých znameních v rohových domech.
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Srovnání účinků Základních, Pevných a Pohyblivých znameních v rohových domech.

SROVNÁNÍ ÚČINKŮ ZÁKLADNÍCH,PEVNÝCH A POHYBLIVÝCH ZNAMENÍ V ROHOVÝCH DOMECH

Povaha vlivů základních znamení podněcuje naše dřímající síly k činnosti a vytváří změnu. Nejdůležitější vlastností pevných znamení je stálost a vytrvalost, avšak začátečník ve studiu naší vědy se musí vystříhat záměny těchto vlastností s liknavostí a chabostí. Činnost podněcovaná paprsky základních znamení může být měněna s překvapivou lehkostí a obratností a převáděna do jiných kanálů, které se všechny chtějí každopádně projevit. Směr projevů je podřadnou záležitostí. Toto však nemá platnost pro pevná znamení. Je-li činnost zaměřena jistým směrem, je takřka vyloučeno tuto sílu zastavit nebo vychýlit ze zvoleného směru. Naopak, odmítnou-li určitou práci, jejich odpor je téměř nepřekonatelný.

Lidé ovlivnění pevnými znameními postrádají schopnost využít svých vynálezů a objevů obchodně, to je záležitost třídy ovládané základními znameními a tito lidé jsou pro tyto záležitosti zvlášť způsobilí. Tyto dvě třídy spolupracují ruku v ruce na přeměně původní divočiny na svět poměrného pořádku a pohodlí. Jejich úsilí zlepšit poměry a podmínky je soustavné a promyšlené, takže časem rozkvetou růže i v půstinách a pouštích.

Hmotný úspěch je závislý na schopnosti zdolávat odpor hmoty a její zákonitosti a třída ovlivněná základními znameními má k tomu vyjímečné předpoklady, neboť je nadána výkonnou schopností a mocí sklízí za to poměrně snadno značné odměny.Třída lidí ovlivněná pevnými znameními zastává veřejné postavení v menší míře a pracuje více v laboratořích, provádí pokusy nutné k zjištění účinných výrobních postupů a zdokonaluje stroje užívané později v průmyslu. I tato třída je význačným činitelem života a podílí se na hmotném a finančním úspěchu třídy ovlivněné základními znameními.

Pohyblivá třída je ostrým protikladem. Síly soustředěné pohyblivými znameními jsou duševní a myšlenkové, a proto mají lidé ovlivnění těmito silami odpor k namáhavé tělesné práci, která je silnou stránkou třídy základní. Pracují proto jen tehdy, jsou-li poháněni bičem nutnosti. Rovněž nejsou schopni věnovat se pomalé, ale soustavné práci konané pevnou třídou a snadno ztrácejí odvahu a chuť k práci konané pevnou třídou a snadno ztrácejí odvahu a chuť k práci v případě překážek. Nejsou to vzpěrači, ale spíš diváci. Je to pracující třída, která vykonává příkazy třídy objevitelské a vládnoucí. Je zde však oblast, kde vynikají zásluhou svého myšlení a tato převaha je v tomto případě dvojčetem nechuti k práci. Takto se podílejí na výsledcích a prospěchu cizí práce, na schopnostech a organizační obratnosti jiných. Stávají se zprostředkovateli, kteří přivádí dohromady vynálezce a výrobce, jsou to zástupci a vyjednavači mezi obchodníky a zákazníky, dále to jsou prodavači a podomní obchodníci a vůbec všichni zprostředkovatelé mezi výrobcem a spotřebitelem. Jsou to rovněž spisovatelé, kteří využívají svého nadání k sepisování neskutečných vymyšlených příběhů. Tato tvorba je podněcována nižšími silami pohyblivých znamení. Základní třída je aktivní, pohyblivá třída je neklidná, pevná třída je nepřizpůsobivá, pohyblivá je přizpůsobivá.

 

 


6 visitors (25 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=