www.lecivydomek.cz

 
Úvodní stránka
Napiš mi. Díky Jirka Urba.
Návštěvní kniha
Astrologie na Úvod a obecně
=> Epochy lidstva
=> Ranná Atlantská epocha
=> Střední Atlantská epocha
=> Pozdní Atlantská epocha
=> Arijská epocha
=> Věk Ryb
=> Věk Vodnáře
=> Evoluce v zrcadle zvířetníku
=> Obecná astrologie
=> Kozoroh pojednání obecné
=> Střelec pojednání obecné
=> Štír pojednání obecné
=> Váhy pojednání obecné
=> Panna pojednání obecné
=> Lev pojednání obecné
Vesmír - astrologická škola 1/8
Znamení zvířetníku
Jsi narozen pod šťastnou hvězdou?
Amulety, kameny a barvy.
Kdy je nejlepší čas ke zrození?
Čtení horoskopu.
Astrologické domy.
Kameny, kovy a barvy.
Odkazy přátelské:
Základní předpoklady
Tabulka východu a západu Slunce
Počítadlo
 

Lev pojednání obecné

Lev
Nádherná budoucnost očekává potomka nebeské panny. Znamenitou předpověď vydal Izaiáš: "Neboť dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížectví na rameni jeho, a nazván bude jménem jeho: PŘEDIVNÝ, RÁDCE, BŮH SILNÝ, RED UDATNÝ, OTEC VĚČNOSTI, KNÍŽE POKOJE. Rozmnožování pak toho knížectví a pokoje nebude mít konce."

Lidstvo je na cestě k dosažení skvělé duchovní úrovně a tento vývoj je symbolizován precesí Slunce královským znamením Lva, zobrazeného lvem, králem zvířat. Vhodně to navazuje na krále stvoření, který bude potom nositelem tří velkých ctností dokonalého člověka-Síly, Moudrosti a Krásy.

Je zajímavé sledovat jednotlivé vývojové stupně různých náboženských soustav daných velké Arijsko-semitské rase od doby, kdy byla "vyvolena" v poslední třetině Atlantické epochy až do konce Vodnářského věku, kdy proces zrodu nové rasy bude definitivně ukončen. Tento úsek zvířetníku bude předmětem pojednání na dalších stránkách a osvětlí nám mnoho nejasných výroků Bible tak, jak nám to může zprostředkovat jen studium Kosmické vědy.

Zkoumáme-li zvířetník z hlediska náboženského a vývojového, užíváme k tomu vždy šest protilehlých dvojic znamení a začínáme přitom Rakem a Kozorohem. Důvody tohoto postupu jsme uvedli v předchozích odstavcích, Slunce v těchto znameních dosahuje nejvyššího a nejnižšího bodu.

Dalším dělením dospíváme k následujícím třem dvojicím znamení: Rak a Kozoroh, Blíženci a Střelec, Býk a Štír. V těchto dvojicích se odráží vývoj lidstva a jeho náboženských soustav během první, druhé a třetí třetiny Atlantické epochy. V jiných třech dvojicích znamení, a sice v Beranu a Váhách, v Rybách a Panně, ve Vodnáři a ve Lvu najdeme klíč k vývoji během Arijské epochy, kterou dělíme rovněž na tři odlišné periody, na Arijský věk od Mojžíše až ke Kristu ovládaný Beranem a Váhami, na Věk Ryb, jenž trval poslední dva tisíce roků a podléhal katolicizmu Ryb a Panny a na příští dva tisíce roků nazvané Věkem Vodnáře, kdy Slunce bude procházet precesí znamením Vodnáře a současně bude působit znamení Lva. Tento vliv povznese Syna Člověka (Vodnář) vývojem Krista v nitru, Lva Judského (Lev) k hodnosti Nadčlověka.

Bylo by však chybou předpokládat, že Atlantická epocha trvala pouze během precese Slunce Rakem, Blíženci a Býkem, jen rovných šest tisíc roků a několik staletí. To by byl omyl. Vyskytují se zde spirály uvnitř spirál a nastává opakování v průběhu epoch a v mezích ras. Pohled na pouť Slunce znamením bereme v úvahu jeho všeobecný význam a simbolizmus. Je třeba rovněž poznamenat, že úměrně k našemu pokroku se spirály zmenšují a čas vymezený ke zdokonalení se zkracuje, neboť jeho potřeba je nahrazována dříve získanou výkoností a propracovaností. Je proto nejvýš pravděpodobné, že tento současný okruh je poslední a že blížící se Vodnářský věk je závěrečným vyučovacím dnem přípravné školy Nového věku, t.j. Šesté epochy, která začne vstupem Slunce do znamení Kozoroha precesí.

To vše poukazuje na to, že druhý příchod Páně se musí uskutečnit ještě předtím a ačkoli tak mnoho věcí ukazuje tímto směrem, obáváme se, že jsou to pouhé dohady a jsme nedůvěřiví a pochybujeme o jejich pravdivosti. V minulosti podlehlo tisíce lidí klamu, když uvěřili, že kristus brzo přijde, avšak je lépe vyhlížet jeho příchod, než se připojit k pochybovačům, kteří tvrdí, že se nic nestane. V tomto případě by nás Velký den stihl bez náležité přípravy a octli bychom se mezi zaostalými opozdilci, kteří nebudou schopni zúčastnit se svatební hostiny Vyššího Já s nižším, neboť budou postrádat "tělo Duše" či "svatební úbor", do něhož by se zahalili.

 

2 visitors (40 hits) Všem Vám děkuji za návštěvu. Jirka Urba
 
Links:
http://jirkaurba.webovastranka.cz http://vortik.txt.cz
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=